Şişecam Çayırova Spor Kulubü Derneği 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu İlan Metni

ŞİŞECAM ÇAYIROVA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU İLAN METNİ

Şişecam Çayırova Spor Kulübü Derneği’ nin “2020 yılı Olağan Genel Kurul” Toplantısının Şişecam Çayırova Spor Kulübü müze ve yönetim ofisinde 19 Mart 2021 Cuma günü Saat :15:30 da salt çoğunlukla,salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 26 Mart 2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak olağan genel kurul toplantısına ilişkin tarih,yer,saat ve gündem bilgilerinin derneğin internet sayfasında,eposta,gazete ve elden imza yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ŞİŞECAM ÇAYIROVA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Derneğimizin 2020 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3. 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7. Yıllık Aidat Miktarının Belirlenmesi,
8. Ana Tüzük Tadili Hakkında Karar Alınması,
9. Dilek ve temenniler.

Şişecam Çayırova Spor Kulübü

03 Mart 2021