Kano, düz tipli, tek bir pagayla yürüyen, hafif ve portatif teknedir. Kano kelimesi Karayiplilerin dilindeki kenu kelimesinden gelmiş ve İspanyolcaya canoa olarak geçmiştir. Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.

Dünyada bulunan en eski kano M.Ö 8200 ile 7600 yılları arasında yapıldığı tespit edilen ve Hollanda’da bulunup müzede sergilenen bir kanodur. Danimarka’da bulunan ağaçtan oyma kanoların M.Ö 5300 ile 3950 yılları arasında yapıldığı bulunmuştur.

Kayak muhtemelen ilk olarak Eskimolar tarafından kullanılarak Grönland’dan geliyor. Eskimolar’da “insan-tekne” anlamına gelen Kayak (ki-ak) kelimesi ağırlıklı olarak dünyanın kuzey bölgelerinde, Kuzey Amerika, Sibirya ve Grönland’da kullanıldı. Bireysel ulaşım için idealdirler ve öncelikle avlanma ve balıkçılık için kullanılmıştır.

Kano ise çok daha geniş ölçekte kullanıldı. Yerli Amerikan kabilelerinden Polinezyalılara kadar, kano, başta ulaşım, ticaret ve savaş olmak üzere çeşitli ölçeklerde kullanımlardan yararlanıldı.

Tarihçesine bakıldığında orijinal kanonun tasarımı, kullanımına ve nerede yapıldığına bağlı olarak değişiyordu; üstü açık ağaç kabuğundan yapılan kanolardan, yontulmuş bir ağaçtan 39m.lik savaş kanolarına kadar farklılık gösteriyordu. Bunun aksine, buzlu Arktik soğuk suların tekneye girmemesini sağlamak için tahta bir çerçeve üzerine hayvan derileri gerilerek kanolar yapıldı ve genellikle bir seferde sadece bir adam taşıyabilirlerdi.

Fiziksel olarak iki tekne arasındaki fark, kanonun diz üzerinde açık yapıda , kayakların oturmak için kapalı kokpiti olan tekneler olmasıdır. Kayak teknelerinde sporcular oturma pozisyonunda çift palalı bir kürekle kürek çekerler. Kanolar da, tek palalı bir kürekle diz çökme pozisyonunda kürek çekilen açık teknelerdir.

Kano ve kayak arasındaki farklar:

Kayak:
• Eskimolar tarafından kullanılırdı.
• Oturma pozisyonu,
• Çift palalı kürek,
• Teknelerin her iki yanında kürek çekme,
• Kapalı kokpitli tekneler,
• Dümen ile kontrol edilir,
• Tekneler: tek kişilik K1, çift kişilik K2, dört kişilik K4.

Kano:
• Kızılderililer tarafından kullanılmıştır.
• Yüksek diz pozisyonu
• Tek palalı kürek
• Teknenin sadece bir tarafında kürek çekmek
• Tekneler daha açık
• Dümen yoktur yön kürekle kontrol edilir
• Tekneler: tek kişilik C1, çift kişilik C2, dört kişilik C4
Kanolarla akıntılı ve durgun sularda yapılan spora da kano sporu denir. Kano 1936 Berlin Olimpiyatları’ndan itibaren olimpik spor kategorisine dahil edilmiştir.